Woonlasten Wakers - S.H.M.L.Weert

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Woonlasten Wakers

 de Woonlasten Wakers
De Woonlasten Wakers zetten zich in voor de huurdersbelangen in Midden Limburg. Dit doen zij door prestatie afspraken te maken met woningcorporaties en gemeenten over het woonbeleid. Zowel het lokale woonbeleid als het regionale woonbeleid. Concreet gaat het over de onderwerpen:
* het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en wijken vanuit sterke sociale agenda
* het bescikbaar houden van kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen voor de doelgroep
* het realiseren van een duurzame en energiezuinige woningvoorraad
* realiseren van wonen met zorg en huisvesten van kwetsbare groepen waaronder ouderen.

Doelstelling
De woonlasten Wakers:
1.leveren een constructieve bijdrage aan het realiseren van regionale en lokale prestatie afspraken. De Woonlasten wakers hebben daarbij bijzondere aandacht voor de belangen van de huidige en toekomstige huurders.
2.realiseren deze doelstelling door het zijn van een kennisplatform waar(huurders) organisaties met elkaar in gesprek gaan om op basis van discussie en opinierend overleg te komen tot meningsvormen en standpuntbepaling.
3.hebben een signaalfunctie en ondersteunen communicatie naar de achterban van de aangesloten organisaties.
4.faciliteren de huurdersorganisaties door ondersteuning beschikbaar te stellen voor procesondersteuning en inhoudelijke ondersteuning. De Woonlasten wakers werken daarbij vraaggestuurd en zijn daarbij onderling solidair en loyaal.
Adres:Emmasingel 61
6001BB Weert

 
tel:(0495)543858
tel;(0495) 223119

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu