HB2019

Website
Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg
Langpoort 7a, 6001CL Weert
telefoon 0495-543858
email: info@huurdersbelangen.info
Ga naar de inhoud
S.H.M.R.  
  Roermond.
           Welkom op onze Website

HV.NL
    Noord Limburg
     
Wij zijn lid van de Woonbond, die onderhandelt met de Minister van Vrom over zaken, die alle huurders aangaan. zoals de jaarlijkste huuraan-
passingen, de huurtoeslag en over het bouwen van betaalbare woningen. Wij kunnen op de Woonbond een beroep doen als we juridische bijstand nodig hebben.
===============================
Diverse belangrijke gegevens.
Handreiking BC's

ANBI kijk op de website

Privacy verklaring

Beleidsplan SHML

Huurdersdag 2019
Hallo Allemaal,
Belangrijk is dat je lekker in je eigen huis, betaalbaar kunt wonen in je eigen omgeving. Je staat er gelukkig niet alleen voor, maar je kunt hulp krijgen van je buren en vraag je advies en hulp, ga dan naar de Stichting Huurdersbelangen Midden Limburg in Weert.

Hoe kun je dat doen?
1.Ga naar ons kantoor op de Langpoort 7a te Weert
2.bel met ons op nummer 0495-543858 of 223119.
3.of mail ons via info@huurdersbelangen.info

Bewonerscommissies
Aangesloten bij onze stichting zijn op dit moment 18 bewonerscommissies, die allemaal een wooncomplex vertegenwoordigen. Op onze website kunt u nalezen welke commissies er zijn.

Klachten.
U klacht dient u eerst in te dienen bij Wonen Limburg. Lukt dat niet dan kunt u bij ons te recht.

Openingstijden Kantoor.
Wij zijn van maandag t/m donderdagmorgen open van 09.00 tot 12.00 uur.
Vrijdags hele dag gesloten.

Telefoonnummers.
Nieuw vanaf 1 januari zijn de telefoonnummers van de voorzitter en secretaris.
Wilma de Bakker  tel: 06-18915001.
Ton Doensen  tel 06-18915000

Wonen Limburg is de verhuurder van 26000 woningen in Limburg.Onze stichting staat in nauw verband met Wonen Limburg en werkt hiermee samen. Zijn er problemen, dan moeten die eerst gemeld worden bij de Buurtwinkel of telefonisch bij Wonen Limburg en pas daarna komen wij in beeld.
==================================

Samenwerking

Binnen het rayon Limburg wordt er samengewerkt met vier H.O.'s. Dit samenwerkingsverband komt in actie als wij advies vragen over zaken die alle huurders aangaan. Een afvaardiging van deze H.O.'s hebben zitting in de Huurdersraad en brengt namens alle huurders advies uit.
S.H.Z.L . Zuid Limburg
Nieuws: eens per kwartaal 't Huurderke: lees meer  (2e kwartaal is er weer)
twee keer per jaar ons extra bulletin.       lees meer

Huurdersraad Wonen                         Limburg
           S.H.M.L.Weert
Voor alle Huurders
Terug naar de inhoud